Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2009

Analyse: Innovation – den store evolutionstest

I 2009 er offentlig innovation på dagsordenen. Som generelt udmeldt strategi for den offentlige sektor, understøttet af en række puljer, og dermed som en forventning til de kommunale ledere. Kommunal innovation handler ikke bare om kvalificering af velfærdsydelserne – men om selve velfærdssystemets fremtid. For den enkelte leder bliver innovationskravet en markant prøvelse af, om han magter at overleve i krydspresset mellem nutidens og fremtidens udfordringer
tekst Stine Helles, chefkonsulent i COK og Erik Lohmann-Davidsen, leder af Institut for Kommunal Ledelse, COK

I år fejrer vi 200-året for Charles Darwins fødsel. Darwin er berømt for sin teori om arternes oprindelse og ikke mindst for begrebet The survival of the fittest. Teorien går i korte træk ud på, at der til stadighed sker en udskillelse, hvor den, som er bedst til at optimere sin performance i forhold til vilkårene i miljøet, overlever. Mens den, som ikke tilpasser sig, uddør.

Darwin beskæftigede sig med det biologiske – ikke med det sociale miljø. Men i en lidt uortodoks læsning af hans tanker har vi fået øje på, at Darwins grundprincipper kan bruges i en analyse af, hvordan man kan klare sig som leder i det kommunale miljø.

Hvad betyder miljøet for den kommunale leder?
En leders miljø er de krav og forventninger, der stilles til ham af chefer og politikere, medarbejdere og brugere/kunder. Kommunal ledelse er i fokus i disse år. Og alle interessenterne i den kommunale leders miljø har meget forskellige forventninger og krav:

Skriv hvad du søger