Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2009

Leder: Kvalitet – fra ord til handling

tekst KL

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt er et godt eksempel på det kommunale selvstyre, når det er bedst og stærkest. Med afsæt i kommunalreformens mål har stort set alle kommuner siden starten af 2008 samarbejdet om den samme dagsorden – at skabe bedre service for børnene, de ældre og alle dem midt imellem. Og samtidig at skabe bedre arbejdsbetingelser for skolelæreren, hjemmehjælperen, socialrådgiveren og alle de andre medarbejdere i kommunerne.

På en stor konference i sidste uge, hvor 78 kommuners direktioner deltog, gjorde kommunerne og KL status. Efter et stort udviklingsarbejde i kvalitetsprojektets mange delprojekter tegner sig en bred palet af spændende resultater. Og når de sidste delprojekter slutter til næste år, står kommunerne fælles om udvikling af en hel vifte af metoder og tankegange, der ført ud i livet, vil kunne løfte kvalitet og service i kommunerne. Kommunerne har i fællesskab givet tankerne om en kvalitetsreform præcis det sigte og det indhold, der vil sætte dagsordenen i de kommende år. Med tydeligt afsæt i kommunalreformen og kommunestyret.

Resultaterne viser, at kommunerne står over for fælles udfordringer, og at de er enige om, at de kan nå rigtigt langt med vidensdeling, erfaringsudveksling og samarbejde. Der er blevet sat ord på tingene. Det giver ikke kun inspiration. Det giver – omsat til hverdagspraksis – bedre løsninger og bedre resultater i den enkelte kommune.

Derfor må de gode resultater selvfølgelig ikke ende som en papirtiger. Det tilfredsstiller ikke de høje ambitioner, som konferencen i sidste uge bekræftede, at kommunernes direktioner har. Resultaterne skal ud og virke. De mange ord skal omsættes til handling. Det kræver, at kommunalbestyrelsen, direktionen og medarbejderne i forvaltninger og institutioner sætter en stærk og ambitiøs kvalitetsdagsorden. Viljen er til stede. Kommunerne er parate til at tage ansvar for udviklingen af kvaliteten i velfærdsservicen. I den enkelte kommune og for sektoren under ét. Og direktionerne har givet hinanden et kollegialt håndslag på en række fælles fokuspunkter. De skal indgå i kommunernes fortsatte indsats for at udvikle kvaliteten og forbedre servicen for borgerne.

LÆS OGSÅ Flot budgetresultat i en usikker tid

Arbejdet understreger, at god kvalitet ikke kan sættes på formel. Det samme gælder vejen til at opnå god kvalitet. Kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling må tilpasses den lokale kontekst. Det er her, målene skal sættes for hverdagspolitikken. Vejene er hverken ensartede eller ensrettede. Der er tværtimod brug for en vifte af metoder for relevant erfaringsopsamling og for analyser af praksis og de opnåede resultater.

Derfor er det også kommunalbestyrelsen, der fastsætter målene for kvalitet og vejene dertil. Det varetager ingen bedre. Det er slet ikke til diskussion. Men direktionernes håndslag viser, at kommunerne er parate til at gå i samme retning uden nødvendigvis at gå i takt. Og at de med det afsæt ønsker at arbejde sammen med andre på tværs af myndighedsniveauer og institutionelle grænser. Det er et godt eksempel på, hvordan 98 forskellige kommuner med fælles energi sætter en offensiv kommunal kvalitetsdagsorden. Regeringens kvalitetsreform er erstattet af Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Der ligger den virkelige kvalitetsreform!

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Kvalitet – fra ord til handling Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger