Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2009

Hjælp til sager om dømte udviklingshæmmede

Nyt samråd skal hjælpe kommunerne i Region Hovedstaden i sager om dømte udviklingshæmmede. Dermed får kommunerne igen mulighed for juridisk bistand på området, efter de amtslige samråd blev nedlagt i forbindelse med strukturreformen

Den 30. marts blev de første tre sager behandlet i Samrådet for Domfældte Udviklingshæmmede, som har eksisteret siden 1. januar i år. Det er et samråd, der skal behandle sager om udviklingshæmmede, som har begået en strafbar handling.

– Samrådets primære opgave er at afgive udtalelser til statsadvokaten i forbindelse med foranstaltninger til udviklingshæmmede med dom. Det drejer sig om personer, som er udviklingshæmmede i en sådan grad, at man idømmer dem en foranstaltning i stedet for en egentlig straf efter straffeloven, siger kontorchef, cand. jur. Annette Fehmerling, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune.

Tidligere tog de amtslige samråd sig af opgaven, men disse blev nedlagt i forbindelse med strukturreformen. Herefter har der været en periode, hvor kommunerne selv har udtalt sig til anklagemyndigheden. Og det er et problem for kommunerne, som ofte kun har lidt erfaring at udtale sig på baggrund af i de sjældne sager.

Skriv hvad du søger