Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2009

Frivillige udvider åbningstiden

Ikast-Brande Kommune har et godt eksempel på, hvordan man både styrker lokalsamfundet og får løst nogle biblioteksopgaver ved hjælp af frivillige
tekst Sidsel Boye

Lokal tilfredshed og tre timers ekstra åbningstid på biblioteket i Nørre-Snede. Det er det foreløbige resultat af et samarbejde mellem kommunens biblioteksfolk og nogle frivillige i lokalområdet.

Samarbejdet, som netop er blevet evalueret, er resultatet af en aftale mellem biblioteket og Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune om at aktivere lokale frivillige kræfter.

De lokale supplerer de syv timers åbningstid, som i forvejen varetages af bibliotekaren, og samarbejdet er tilrettelagt, så der ikke er tvivl om faggrænserne.

Skriv hvad du søger