Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2009

Analyse: Mere fair fordeling af midler til udsatte børn

En ny statistisk model, udviklet af AKF, har sikret en mere hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne til udsatte børn og unge i Københavns Kommune. Mange kommuner kan på lignende måde forbedre deres økonomiske styring gennem øget og bedre anvendelse af statistik
tekst Karsten S. Bjerre, Eskil Heinesen, Christophe Kolodziejczyk

Københavns Kommune bruger årligt 1,2 milliarder kroner på området for udsatte børn og unge. Pengene bruges primært på at anbringe udsatte børn og unge uden for eget hjem samt til indsatser, der skal forebygge anbringelser. Som mange kommuner erfarer i disse år, er der tale om et ressourcekrævende område med et betydeligt pres for øgede midler.

Ved hjælp af den nye statistiske model, som AKF har udviklet til Københavns Kommune, kan man beregne den forventede udgift til et konkret barn ud fra viden om en række faktorer vedrørende barnet selv, dets forældre og boligområdet, barnet bor i. På baggrund af denne model på individniveau er det muligt at vise, hvordan udgiftsbehovene fordeler sig på forskellige geografiske niveauer i kommunen.

Kommunen vil anvende den nye model som grundlag for at fordele et budget på omkring 900 millioner kroner mellem de 10 bydele. Det er vigtigt, at budgetterne afspejler de sociale forskelle i bydelene, så økonomistyringen understøtter et ensartet serviceniveau over hele byen. Herudover er det også Socialforvaltningens forventning, at en hensigtsmæssig budgetfordeling kan understøtte, at børnefamilieteamene i de enkelte bydele får bedre mulighed for at overholde budgetterne.

Skriv hvad du søger