Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2009

KL klæder kommunerne på til revision

Velfærdsministeriet stiller skarpt på kommuners udbetaling af sociale ydelser ved dette års temarevision om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. KL og COK afholder derfor en række temamøder for at klæde kommunerne godt på inden revisionen
tekst Iben Friholt

Kommunernes udbetalinger af børnetilskud, boligstøtte, pension, sygedagpenge og kontant- eller starthjælp bliver sat under lup i år ved en revision igangsat af velfærdsministeriet med temaet Indsats mod misbrug af sociale ydelser. Flere kommuner har allerede kontrolgrupper, der arbejder med at afsløre socialt bedrageri. De afventer revisionen med ro i sindet, mens andre kommuner er mere bekymrede efter at have set temarevisionens krav.

KL afholder i samarbejde med COK i øjeblikket en række temamøder for at klæde kommunerne godt på til revisionen. Møderne lægger op til konstruktiv erfaringsudveksling mellem kommuner på forskellige stadier i kontrolarbejdet. Det første møde blev afholdt i Nyborg den 19. marts, hvor 50 centerchefer, teamledere, konsulenter og sagsbehandlere fra 21 kommuner deltog.

Høje kontrolkrav
Temamødet i Nyborg blev indledt med en kort information fra KL om temarevisionen. Punkt to i vejledningen til temarevisionen går på, om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø til at opdage misbrug. Dette punkt blev især debatteret. Flere deltagere gav udtryk for, at temarevisionens krav er meget ambitiøse.

Skriv hvad du søger