Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2009

Ja til dokumentation - modvilje mod akkreditering

Kommunerne vil gerne udvikle kvalitet, men er skeptiske overfor bureaukratisk dokumentation
tekst Tom Ekeroth

Der er ingen tvivl om kommunernes lyst til at udvikle kvalitet. Det viser blandt andet en stor undersøgelse, som blev præsenteret på Kvalitetskonferencen. Men der er også modvilje mod nogle af de eventuelle perspektiver. For eksempel siger 49 procent nej til spørgsmålet, om det er interessant at anvende akkreditering i forlængelse af arbejdet med en kommunal kvalitetsmodel.

Sine Sunesen, tidligere AC-formand og snart løndirektør i KL, udfordrede de to kommunale topchefer Jørgen Clausen, stadsdirektør i Odense, og Jane Wiis, kommunaldirektør i Frederikshavn, på undersøgelsens resultater.

– Akkreditering hænger sammen med profilering, og den, der profilerer sig på det, er ministeren, sagde Jane Wiis.

Skriv hvad du søger