Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2009

EU-Klumme: Jammerbugt Kommune investerer i fremtiden

Kommunernes internationale engagement er en særdeles relevant investering til gavn for borgerne, erhvervslivet og fremtiden. Investeringen og ressourcerne er godt givet ud – vi får rigtig meget igen
tekst borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V)

Vi skal alle ud over rampen og engagere os internationalt – også i kommunerne. Det er holdningen i Jammerbugt Kommune. For verdensbefolkningen i dag, og i endnu større grad også fremover, er hele kloden den daglige arbejdsplads. Vi er alle en del af det internationale samfund og er stærkt involverede på den internationale scene med udfordringer og krav til nationer, nærmiljøer, erhvervslivet, forskningen og hele vores samfundsstruktur.

Derfor har der for Jammerbugt Kommune heller ikke været nogen tvivl om, at kommunen skal tænke internationalt. Umiddelbart efter den 1. januar 2007 havde Jammerbugt Kommune derfor fundamentet for vores kommunesamarbejder til det øvrige Europa på plads i form af en international strategi. Ambitionsniveauet for det internationale samarbejde har hele tiden været højt, og det er vores holdning, at samarbejdet skal være et klart aktiv for alle parter – og dermed også for Jammerbugt Kommune.

Det har blandt andet indtil videre betydet medvirken til øget kompetenceudvikling for daginstitutionsledere og medarbejdere i kraft af vores tyske kommunesamarbejde. Vi har kompetenceudviklet omkring temaerne: Beskæftigelsesområdet og energiforsyning, international eliteuddannelse i vores særdeles internationalt bevidste kommunale ungdomsskole, drift af social- og ældresektoren i Norden og dansk kommunalpolitik for partnerskabets udenlandske byer mv.

Skriv hvad du søger