Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2009

Leder: Børn med særlige behov – et kommunalpolitisk ansvar

tekst KL

Socialt belastede børn lades i stikken, Kommunerne overholder ikke lovgivningen, Kommunerne anbringer for sent eller anbringer for få. Næsten dagligt kritiseres kommunerne for ikke at gøre det godt nok. Kommunalpolitikerne bliver gjort ansvarlige, mens velfærdsministeren truer med centralisering og statslig styring!

Fakta er, at kommunerne aldrig før har brugt så mange penge på både forebyggelse og anbringelse af børn og unge med særlige behov. Men desværre lykkes det ikke altid at hjælpe godt nok. Det skal vi gøre noget ved.

Opgaven ligger i kommunerne. Derfor er det først og fremmest kommunernes ansvar at tage handsken op. Børnepolitikken skal indeholde visioner, som er klare, og mål, som er handlingsanvisende. Kommunalpolitikerne skal følge op på, om målene omsættes til praksis. De skal kende til effekten af kommunens indsats. Det var nogle af budskaberne fra kommunerne på den minikonference om børn og unge med særlige behov, som blev afholdt under kommunalpolitisk topmøde i sidste uge, og som flugter med den pjece fra KL, som kommunerne netop har modtaget.

Der er også nødvendigt med politisk fokus på den økonomiske styring. Udgiftskurven må knækkes. Selvfølgelig må mulighederne for at sætte ind over for det enkelte barn ikke afhænge af, om det er først eller sidst på budgetåret. Men samtidig skal budgetterne overholdes. Ellers bliver udgifterne til de specialiserede områder en gøgeunge, som sluger de nødvendige ressourcer til andre serviceområder. Det må regering og Folketing bakke op om ved undgå udgiftsdrivende signaler.

LÆS OGSÅ kommuner satser på tidlig hjælp til udsatte børn
FOR ABONNENTER

Velfærdsministeren har bebudet en barnets reform. Den må gerne give flere handlemuligheder til kommunerne. Men i slipstrømmen må der ikke følge flere proceskrav og indberetninger, som fjerner ressourcer fra kerneopgaven.

Regler og bureaukrati bør erstattes af en konstruktiv dialog mellem staten og kommunerne om, hvordan vi opnår de bedste resultater. Der er ikke brug for obligatoriske, statsautoriserede metoder, men vi har stadig brug for mere forskning i, hvad der virker. Her må staten hjælpe med. Sagsbehandlerne har også brug for bedre it-redskaber. En stor gruppe kommuner har i samarbejde med KL og Velfærdsministeriet lavet tegningerne til DUBU-systemet. Kommunerne har givet tilsagn om at betale for systemet. Men velfærdsministeren har af uforklarlige årsager gennem otte måneder blokeret sagen. Børn og unge med særlige behov fortjener ellers om nogen, at alle trækker på samme hammel.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Børn med særlige behov – et kommunalpolitisk ansvar Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger