Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2009

Klædt på til job i Danmark

I Københavns Kommune har de gode erfaringer med at tilbyde særlige integrations- og oplæringsstillinger til folk fra fem forskellige kontinenter med vidt forskellige uddannelser – men som alle mangler træning i det danske sprog. For mange er stillingen et springbræt til fast job i Danmark
tekst Iben Friholt

Københavns Kommune har siden 2007 oprettet over 50 integrations- og oplæringsstillinger inden for alle typer job lige fra arkitekt til sagsbehandler i sygedagpengecentret. De der indtil videre har været ansat i integrations- og oplæringsstillinger repræsenterer en bred palet af lande. To af dem er Shauzeb Husnein Syed fra Pakistan og Hisham Zaki fra Irak.

Shauzeb Husnein Syed er efter et års oplæring nu fastansat i socialforvaltningens drifts- og udviklingskontor for udsatte grupper, misbrug og bolig, hvor han arbejder med økonomistyring. Oprindeligt er han uddannet inden for marketing i Pakistan og har også en cand.merc. i virksomhedsledelse fra Sverige. Han kom til Danmark i 2003 og er dansk gift.

Sproget er den største barriere
Når Shauzeb Husnein Syed nu ser tilbage efter et års oplæring med danskundervisning og den efterfølgende periode i fast job, er det sproget han har kæmpet mest med.

Skriv hvad du søger