Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2009

Arbejdsløsheden er midlertidig

Demografien vil fortsat skabe stor mangel på arbejdskraft om nogle år. Men de nye jobcentre kan modvirke, at folk glider over i langtidsarbejdsløshed

Selvom den stigende arbejdsløshed vil gøre det lettere at rekruttere medarbejdere til mange job i staten og kommunerne, så er det kun en midlertidig situation. På længere sigt vil den demografiske udvikling fortsat slå igennem, når de store årgange fra 1940’erne går på pension, og de nye årgange på arbejdsmarkedet samtidig bliver meget små. Derfor er der mere end nogensinde brug for en aktiv beskæftigelsespolitik.

Det var konklusionen af en debat om den kommunale beskæftigelsespolitik på Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg. I debatten deltog beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Erik Nielsen (S), direktør Maarten van Engeland fra ISS Facility Services og formand for Arbejdsmarkedskommissionen og direktør i SFI Jørgen Søndergaard.

Erik Nielsen slog fast, at jobcenterreformen og det enstrengede arbejdsmarked vil gøre det muligt for kommunerne at udføre en mere helhedsorienteret indsats for de ledige, hvor sociale, uddannelsesmæssige og andre relevante aspekter kan tænkes ind.

Jørgen Søndergaard advarede politikerne mod at gå i panik over den tiltagende krise og lave større kursskifter i arbejdsmarkedspolitikken, som vil være til skade, når beskæftigelsessituationen igen bliver bedre.

Claus Hjort Frederiksen lagde stor vægt på, at de unge arbejdsløse får en uddannelse, og han var bekymret for, at den stigende tilgang af stærke arbejdsløse vil flytte fokus fra de svagere grupper, som det netop i de seneste år er lykkedes at få ud i arbejde.

Maarten van Engeland bemærkede, at ISS i høj grad satser på at rekruttere netop de svage arbejdsløse, der ofte viser sig at være meget mere loyale medarbejdere end de normale arbejdsløse. Han kritiserede jobcentrene for at være alt for bureaukratiske og opfordrede kommunerne til et tættere samarbejde med virksomhederne på tværs af kommunegrænserne.

En hurtig indsats
Der var bred enighed om, at de arbejdsløse ikke skal have lov at gå i fred et års tid, før man begynder at tage fat i dem. Beskæftigelsesministeren fremhævede, at de nyeste erfaringer viser, at en hurtig indsats er den mest effektive måde at sikre, at de arbejdsløse ikke glider over i mere permanent langtidsarbejdsløshed.
Erik Nielsen sagde, at den nye helhedsorienterede indsats i jobcentrene vil kunne modvirke den tendens.

– Tilbage i 80’erne var der en masse unge arbejdsløse, der fik lov at gå ledige og ubeskæftigede, og mange af dem ser vi i dag som match 4-5 i det sociale system. Vi må sikre, at den stigende arbejdsløshed ikke løber løbsk, så vi får en ny stor gruppe arbejdsløse, der vil være håbløst marginaliserede, når der igen bliver mangel på arbejdskraft om nogle år, sagde han.

Skriv hvad du søger