Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2009

Analyse: Sønderborgs ældrepolitik er skabt af de involverede

En politik, som ikke kommer nogen ved, er bare et stykke papir i en skuffe. En vedtaget politik giver kun mening, når de mennesker, den handler om, har været med til at skabe den og er med til at føre den ud i livet. I Sønderborg Kommune er ældrepolitikken skabt af de involverede, fra start til slut
tekst socialudvalgsformand i Sønderborg Kommune Preben Storm (S) og kommunikationschef Zoran Petrovic

Det er et lovkrav, at der skal inddrages og involveres i udviklingen af kommunale politikker. Men hånden på hjertet, hvor megen involvering er der i praksis? Ofte er der tale om udkast fra forvaltningen – borgerhøring – vedtagelse i byrådet.

Kommunalpolitikerne står i dag i et vadested. Et af paradokserne er, at man som politiker både skal tænke større og mindre. Større på grund af større organisation, økonomi og krav. Og mindre og lokalt for ikke at miste forankringen hos dem, man er valgt til at repræsentere.

Inddragelse i udviklingen af politikker har svære kår. Både af de ovennævnte grunde og fordi det kommunale selvstyre er presset af snævre rammer og myndighedskrav – ikke mindst på det sociale område.

Skriv hvad du søger