Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2009

Kronik: Hvorfor bliver en kommunaldirektør skiftet ud?

Netop nu ser vi en ny tendens. Organisationer ændres, direktioner slankes, og kommunaldirektører skiftes ud. Det administrative landskab er i forandring, og et kort blik i de kommunale nyhedsmedier bekræfter billedet
tekst René Tuekær (Lokal), borgmester i Faxe Kommune

Det er ikke længere et særsyn, at selv den øverste direktør må forlade sin stilling, når en kontrakt ikke bliver forlænget. Hvorfor går det sådan? Mit bud er, at kommunaldirektøren og borgmesteren ikke i tilstrækkelig grad har gjort sig klart, hvad der skal til for at agere i de nye rammer, som er opstået efter strukturreformen.

Borgmesterens rolle og funktion er i dag markant forandret og mere kompleks end tidligere. Strukturreformen har givet landets kommuner et nyt politisk landskab, nye opgaver og større organisationer.

Det er blevet sværere som borgmester at fastholde den kontakt og det kendskab, man naturligt bør have til organisationens fagområder og medarbejdere. Ikke mindst når kommunens administration er fordelt over flere adresser, og den uformelle, spontane dialog på rådhusets gange i vidt omfang er erstattet af systematiske mødeindkaldelser, mobilopkald og et væld af e-mails.

Skriv hvad du søger