Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2009

København har styr på det ustyrlige

En katastrofal budgetoverskridelse på udgifterne til foranstaltninger for utilpassede og vanskeligt stillede børn i 2007 er vendt, og budgettet for 2008 blev holdt efter en omfattende proces, hvor det lykkedes at koble økonomistyring og social faglighed sammen

Det er lykkedes Københavns Kommune at få styr på et af de mest ustyrlige og tunge udgiftsområder, som netop i disse år vokser voldsomt og hærger de kommunale budgetter over hele landet: Anbringelser uden for hjemmet og andre sociale foranstaltninger for vanskeligt stillede børn og unge. Opskriften er en kombination af øget omkostningsbevidsthed og en fælles erkendelse blandt medarbejdere på alle niveauer i Socialforvaltningen af, at områdets udgifter kan styres, så budgettet holder.

Et vedvarende og insisterende fokus på de økonomiske udfordringer gennem hele 2008 har skabt en opmærksomhed om, hvad de enkelte foranstaltninger koster og en øget erkendelse af, at billigere indsatser godt kan være fagligt forsvarlige.

Læg dertil et nyudviklet økonomistyringssystem, der giver mulighed for at følge foranstaltningerne for hver enkelt barn, overblik over den løbende udvikling i omkostningerne samt de forventede fremtidige udgifter i hver enkelt sag i alle Københavns ti børnefamilieteams, så bliver facit, at området har overholdt sit budget i 2008 – og lidt til.

Skriv hvad du søger