Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2009

Kronik: Mangfoldighedsledelse - nej, almindelig god ledelse

Mangfoldighedsledelse er i de senere år vokset frem som et væsentligt ledelsesbegreb i den offentlige sektor. Mange har udlagt det som, at det betyder noget med at tage særlige hensyn over for visse grupper af medarbejdere, for eksempel medarbejdere med anden etnisk baggrund. Men det er skudt helt ved siden af
tekst departementschef Claes Nilas og kommunaldirektør Søren Lund Hansen

Mangfoldighedsledelse er efter vores opfattelse et centralt element i forandringen af de offentlige arbejdspladser, hvor ledelse og organisering af beslutningsgange i øjeblikket bliver taget op til revision og opdateret, og hvor fokus er på, hvordan vi kan udvikle stærke faglige kompetencer samtidig med, at vi fastholder og udvikler den enkelte medarbejders særlige, individuelle egenskaber.

Sammenligner man forholdet mellem ledere og medarbejdere i dag med situationen for for eksempel 20 år siden, er der sket meget. Det at fokusere på ledelse via anvendelse af hierarki og strukturer er efter vores opfattelse sagt lige ud en død sild. Vi skal i stedet orientere os mod en mere flydende organisering, hvor kompetencer, idéer og viden koordineres på tværs af organisationen, hvor opgaverne løses i samarbejde, og dér hvor kompetencerne er størst.

Arbejdspladsen af i dag skal i langt højere grad ses som en form for faglig myretue, hvor alle har noget at bidrage med, alle har kompetencer og færdigheder, som det så er lederens opgave at bringe i spil på den bedste måde. Dette kræver en ledelse, som er meget mere nede på gulvet, men som alligevel har hands on, som ved, hvad der rører sig i organisationen og er i stand til at få det lanceret i en god form i forhold til politikere og brugere.

Skriv hvad du søger