Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2009

Halvandet år med ny teknisk kultur

Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune er en fusion af medarbejdere og ledere fra gamle seks kommuner og et amt. Siden reformen er flere ansatte kommet til, og det har skabt et behov for få indkredset fælles kultur og værdier
tekst Sidsel Boye

Store forandringer og ændringer i arbejdsforholdene sætter den enkelte leders og medarbejders personlighed og følelser i bevægelse i langt højere grad, end man har set tidligere. Al den legitimitet eller autoritet, der var i de gamle roller, kommer i spil i processen.

Det har man mærket i Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, hvor hele seks kommunale kulturer, et miljøcenters samt et amts kultur og diverse nye medarbejdere efter reformen har skullet finde sammen i et nyt arbejds- og værdifælleskab.

– Når ledere og medarbejdere har dyrket hver deres kultur, holdninger og værdier – måske over flere år – opstår der let problemer ved en fusion i forhold til, hvordan vi som mennesker fra den ene dag til den anden skal kunne dele en ny identitet og værdier eller optage en helt ny fælles kultur, siger direktør Morten V. Pedersen, miljø, teknik og plan.

Skriv hvad du søger