Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2009

Tekniske direktører i klemme efter reformen

Forvandlingen fra små enheder til store teknik- og miljøforvaltninger har haft store menneskelige omkostninger. Mange tekniske direktører har valgt at sige stop undervejs. Det fik for nylig Kommunalteknisk Chefforening til at efterlyse et nyt forhold til politikerne
tekst Rudi Holm

Mange tekniske direktører er kommet i klemme efter kommunalreformen. Det mener bestyrelsen i Kommunalteknisk Chefforening (KTC), der gennem det seneste par år har set den ene tekniske direktør efter den anden forlade sit chefjob i kommunerne.

De kommunaltekniske chefer peger på, at vilkårene for topledelsen i teknik- og miljøforvaltningerne har ændret sig betydeligt med strukturreformen, men at ikke alle kommuner undervejs har formået at give plads til den mere strategiske og moderne ledelse.

Politikerne ønsker stadig tekniske direktører, der kan give faglig sparring, og det er ifølge KTC et dilemma, som har medført en relativt stor udskiftning i kredsen af tekniske direktører.

Skriv hvad du søger