Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2009

Sikker budgetnavigation i krisetider

Furesø styrker økonomistyringen med ledelsesinformationssystemet fra SAS Institute, der giver mulighed for løbende at få aktuelle data ned i de mindste detaljer. Med en presset økonomi er vi nødt til at prioritere økonomistyring højt, siger kommunaldirektør Michael Schrøder
Økonomistyring er blevet en stadig vigtigere funktion i kommunerne de seneste år. Den klassiske økonomistyring i kommunerne var koncentreret om så vidt muligt at overholde bevillingsforudsætningerne. Hvis budgettet ikke kunne holde, måtte man regulere med ekstra bevillinger.

Men det duer ikke mere, sådan som verden ser ud i dag. Hvis kommunernes økonomi skrider individuelt eller kollektivt i relation til økonomiaftalen med regeringen, så udløser det økonomiske sanktioner.

Derfor har Furesø Kommune investeret i et avanceret værktøj til ledelsesinformation fra firmaet SAS Institute. Det er hidtil kun nogle af de allerstørste kommuner, som har haft økonomi og faglig styrke til at køre med dette system, som i øvrigt bruges i en lang række af de store erhvervsvirksomheder.

Men efter strukturreformen er mange kommuner nu i stand til både økonomisk og fagligt at udnytte systemets muligheder, som blandt andet ligger i at kunne sammenstille og præsentere afgørende økonomiske data fra mange forskellige systemer. Det gør det muligt for ledelsen at følge med i den økonomiske udvikling helt ned i detaljerne.

Skriv hvad du søger