Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2009

Leder: Kommunal medfinansiering – vejen til mere forebyggelse!

tekst KL

Det danske sundhedsvæsen er i rivende udvikling. Kommunerne har overtaget en række opgaver fra de tidligere amter, og der lægges op til en yderligere specialisering af sygehusvæsnet. Samtidig har kommunerne siden 1. januar 2007 medfinansieret regionernes og praksissektorens sundhedsydelser. Over de næste ti år vil det tilsammen ændre organisering og opgavefordeling i det danske sundhedssystem. Denne udvikling skal fremmes!

Et afgørende redskab er den kommunale medfinansiering af sundhedsydelserne. Regeringen har netop igangsat et udvalgsarbejde, hvor der skal ses på muligheden for at justere den nuværende medfinansieringsmodel.

Den kommunale medfinansiering giver kommunerne et incitament til at styrke deres forebyggende indsats. Det viser erfaringerne i kommunerne allerede. Der er skabt stort politisk fokus på udbygning af sundheds- og forebyggelsesområdet i kommunerne.

Derfor er medfinansieringen et afgørende redskab i udviklingen af kommunernes indsats. Det er endnu for tidligt at pege på konkrete løsninger, men der er flere muligheder for at gøre incitamentet for kommunerne større og mere fokuseret. Det er en alternativ vej til ideerne om flere statslige forbud til borgerne. Og det vil understøtte regeringens ambition om et mere specialiseret sygehusvæsen med færre unødige indlæggelser. Det er en særlig udfordring i det statslige udvalgsarbejde at undersøge, hvordan kommunernes indsats kan styrkes på de områder, der kan aflaste sygehusene.

LÆS OGSÅ Leder: Forebyggelse kræver ny finansiering

På det psykiatriske område skal der i de kommende år skabes bedre sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien i regionerne og socialpsykiatrien i kommunerne. Ikke mindst efter at kommunerne har overtaget langt hovedparten af de amtslige døgninstitutioner. Det er også en særlig udfordring at styrke kommunernes tilskyndelse til at udvikle en mere fintmasket socialpsykiatri og sikre mere sammenhængende patientforløb på tværs af behandlingspsykiatri og socialpsykiatri.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: kommunal medfinansiering – vejen til mere forebyggelse! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger