Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2009

Massiv utilfredshed med inddrivelsen

Kommunerne oplever, at gældsinddrivelsen er blevet dårligere siden SKAT overtog den. Kommunernes andel af de samlede restancer til det offentlige er steget med cirka 235 millioner til en lille milliard kroner fra udgangen af 2006 til 1. maj 2008

Der var dyb utilfredshed og bred skepsis i den kommunale verden, da regeringen i november 2005 tog gældsinddrivelsen fra kommunerne og overførte den til SKAT. Den funktion er kommunerne med deres lokalkendskab bedst til at udføre, hed det dengang både fra KL og mange andre kommunale aktører.

De negative forventninger viser sig nu at holde stik. Den helt overvejende del af kommunerne oplever, at det går dårligere eller meget dårligere med gældsinddrivelsen, siden den overgik til SKAT i slutningen af 2005. Det viser en undersøgelse blandt kommunernes økonomidirektører, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Blandt de 42 kommuner, der har svaret, mener de 40, eller 95 procent, at gældsinddrivelsen er blevet forringet, mens kun to kommuner svarer, at den foregår som hidtil. I uddybende spørgsmål svarer halvdelen, at de oplever stigende restancer, mens den anden halvdel betegner restancerne som stærkt stigende. 63 procent angiver, at kommunens likviditet bliver belastet, og 53 procent angiver, at situationen påfører kommunen et rentetab.

Skriv hvad du søger