Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2009

Finansiering af jobcenterreform afgørende

tekst Erik Fabrin (V), KL’s formand

Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard, skriver i Danske Kommuner nr. 37/2008, at KL skal have maksimalt fokus på, hvordan finansieringsmodellen bliver skruet sammen i forbindelse med, at kommunerne fra januar 2010 skal medfinansiere udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Lignende synspunkter er fremsat af en række andre kommuner.

Jeg er enig, og KL har da også maksimalt fokus på denne sag.
Det er således helt afgørende for KL, at de byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved overgangen til delvis kommunal medfinansiering af dagpengene begrænses mest muligt.

Det er mindst lige så vigtigt, at en kommune ikke uforskyldt bringes i vanskeligheder på grund af en særlig ugunstig konjunkturudvikling, eller fordi en større virksomhed er nødt til at reducere beskæftigelsen eller lukke helt. KL er derfor i drøftelserne med regeringen meget opsat på at finde frem til en model, hvor man tager højde for, at stigende ledighed kan ramme meget forskelligt i de enkelte kommuner og regioner.

Herudover lægger vi vægt på, at kommunerne kompenseres fuldt ud for de udgifter, som staten hidtil har brugt på området. Og udgifterne til dagpenge og aktiveringsindsatsen skal omfattes af budgetgarantien. Det vil sikre, at stigende udgifter til dagpenge i nedgangstider finansieres over bloktilskuddet.

I KL’s bestyrelse vil vi derfor lægge afgørende vægt på, at disse problemer bliver løst på tilfredsstillende måde, når vi her i løbet af foråret skal tage stilling til lovforslaget om jobcenterreformen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Finansiering af jobcenterreform afgørende Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger