Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 37 / 2008

Jobcenterreform kan blive dyr for kommunerne

tekst Ritt Bjerregaard (S), overborgmester i Københavns Kommune

De kommunale jobcentre overtager 1. august næste år ansvaret for at hjælpe forsikrede ledige i arbejde. Med beslutningen følger, at kommunerne får et medfinansieringsansvar for udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige.

Det bliver en stor økonomisk udfordring for kommunerne. Endnu er det usikkert, hvordan økonomien bliver skruet sammen, men alle muligheder er tilsyneladende i spil. Det betyder, at KL nu virkelig skal være oppe på mærkerne, så kommunerne kompenseres økonomisk på en ordentlig måde.

Hvis ledigheden var jævnt fordelt over hele landet, ville problemerne ikke være så store. Men det er den ikke. Derfor er det fuldstændig afgørende, at finansieringsmodellen og udligningssystemet skrues sammen på en måde, der tager højde for, at kommunerne har forskellige ledighedsniveauer og påvirkes forskelligt af konjunkturudsving med faldende vækst og stigende ledighed.

Det må aldrig blive sådan, at nogle kommuner er tvunget til at spare på børnepasning, skoler og ældrepleje for at finansiere øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering ved stigende ledighed.

LÆS OGSÅ Finansiering af jobcenterreform afgørende

På beskæftigelsesområdet er storbyproblematikkerne udtalte – også for de forsikrede ledige. Tal fra jobindsats.dk viser, at storbyerne og kommuner i nærheden af storbyer, i sammenligning med resten af landet, typisk har relativt flere dagpengemodtagere og/eller, at dagpengemodtagere er ledige i længere tid end gennemsnittet.

Derfor risikerer disse kommuner at blive hårdt ramt økonomisk, hvis ikke der sker en tilpasning af udligningssystemet, som tager højde for kommunernes forskellige udfordringer.

Jeg er opmærksom på, at KL ser det som en stor sejr, at beskæftigelsesindsatsen nu bliver enstrenget under kommunal ledelse. For at opretholde gode resultater og en effektiv indsats er det helt afgørende, at vi er opmærksomme på, at beskæftigelsesindsatsen over for dagpengemodtagerne ikke kun er lokal, men også går på tværs af kommunegrænserne.

Jeg opfordrer hermed til, at begejstringen ikke får KL til at slække på kravene, når der skal forhandles med regeringen om den økonomiske kompensation til kommunerne, samt at KL er særlig opmærksom på de udfordringer, der gør sig gældende for de store byer og deres omegnskommuner.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Jobcenterreform kan blive dyr for kommunerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger