Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2008

Leder: mens vi venter...

tekst KL

Infrastrukturkommissionen er kommet med sin betænkning, og nu arbejdes der i de statslige gemakker for at strikke et forslag til en statslig investeringsplan sammen.
Mens vi venter på det forslag, har vi en god lejlighed til at formulere kommunale ønsker til, hvad vi gerne ser, at den statslige investeringsplan også indeholder.

Ønske 1: De statslige og kommunale veje skal kunne bindes sammen.

Det er prognoser for væksten i bilismen, der er baggrunden for de statslige investeringer. Men bilerne kører ikke kun på de ca. 3.000 km statslige veje. Bilerne skal videre på de ca. 70.000 km kommunale veje. Ellers giver de statslige investeringer ingen mening.

Derfor skal investeringsplanen indeholde penge, der kan anvendes til investeringer i kommunale veje, der er en konsekvens af udbygningen af det overordnede vejnet. Ellers kommer der kø ved frakørslen fra motorvejen. Staten kan ikke bare gå ud fra, at kommunekasserne automatisk står åbne for investeringer afledt af de statslige. Kommunerne skal som bekendt også prioritere.

Ønske 2: Den kollektive trafik skal styrkes samlet set.

Det er fint, hvis den statslige investeringsplan fører til, at vi kan komme frem med toget, og at vi kan komme frem til tiden. Men de færreste af os bor eller arbejder lige ved siden af DSB's stationer. Vi andre skal videre både til og fra stationen.

Derfor skal investeringsplanen indeholde penge, der kan anvendes til investeringer og driftsudgifter til busserne og til anlæg, så vi kan skifte fra den ene transportform til den anden. Eksempelvis skift fra tog til bus, fra bil til bus, fra bil til tog, og fra bil/bus/tog til transportformer som gang og cykling.

Det er samspillet mellem trafikformerne, der skaber kvalitet i trafikken. Det er samspillet, der har positiv effekt langt ud over transportsektoren selv. Her er der samfundsøkonomiske gevinster at hente. Men det kræver samspil og samordning i langt større udstrækning, end det er almindeligt i dag.

Ønske 3: Transport af gods skal styres mere intelligent.

Langt det meste gods, der kommer til vores land, starter helt fysisk i havnene. Godset skal så videre derfra og rundt i landet. Det sker i dag helt ukoordineret og dermed på laveste intelligenstrin.

Derfor skal investeringsplanen indeholde penge og redskaber til samordning, så vi på en mere intelligent måde kan leve op til to mål.
Det ene mål er, at erhvervene kan få deres gods fra havnen, igennem havnebyerne og videre ud i landet.

Det andet mål er, at havnebyerne fortsat kan fungere som byer, hvor det er rart at bo og være, og at det øvrige vejnet ikke bliver oversvømmet af massive lastvognstransporter, fordi transporten fra havnene og videre ud i landet sker helt ukoordineret.
Hvis alle tre ønsker kunne gå i opfyldelse, ville de fleste i det danske samfund vinde ved det. Så hvad nøler vi efter?

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: mens vi venter... Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger