Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2008

Effektiviseringsgevinster lader vente på sig

Regler forhindrer kommunerne i at udnytte mulighederne for digitalisering. KL tror på store økonomiske besparelser, men det kræver, at regeringen kommer ud af starthullerne og får ændret reglerne
Når en borger søger kommunen om en ydelse, eksempelvis boligstøtte, skal kommunen bruge oplysninger om borgerens aktuelle indtægt for at kunne tage stilling til, om vedkommende er berettiget til ydelsen. Oplysninger om alle borgeres indtægter registreres i dag i SKAT’s indkomstregister, eIndkomst. Kommunerne vil kunne opnå store, årlige besparelser i administrativt arbejde, hvis de benyttede oplysningerne fra registret. De ville derved slippe for at indhente lønsedler fra borgerne. Lønsedler, der skal vurderes, indskannes og indtastes.

Problemet er, at indkomstoplysningerne i registret er bagudrettede. Det vil sige, at kommunerne kun kan få oplyst, hvad borgeren har tjent – og ikke hvad borgeren kommer til at tjene fremover. Da kommunerne efter lovgivningen er forpligtede til at anvende borgerens aktuelle indtægt som vurderingsgrundlag, er registrets bagudrettede data ikke anvendelige.

Store besparelser
Som det ses af ovenstående, er der regler, der forhindrer kommunerne i at opnå administrative besparelser ved at anvende eIndkomstregistret. Et fællesoffentligt projekt mellem Økonomistyrelsen og KL har opgjort, at der på områderne pension, boligstøtte, kontanthjælp, børnebidrag og økonomisk friplads kan opnås en samlet besparelse i kommunerne på 200 millioner kroner hvert år, hvis man kan benytte eIndkomstregistret i sagsbehandlingen.

Velfærdsministeriet har i det meste af 2008 arbejdet med at ændre reglerne, sådan at besparelsespotentialet kan realiseres. I KL havde man forventet, at ministeriet ville fremsætte de nødvendige lovforslag i starten af februar 2009. Men for ganske nylig blev det besluttet, at lovgivningsarbejdet skal afvente gennemførelsen af et større projekt om anvendelse af eIndkomstoplysningerne, som Finansministeriet netop har sat i gang.

Skriv hvad du søger