Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2008

ØP: KØS til kommunale sundhedsmedarbejdere

KL og Sundhedsstyrelsen indgik i august måned en aftale om etablering af et kommunaløkonomisk sundhedsinformationsgrundlag (KØS), som vil blive stillet til rådighed for kommunerne i foråret 2009. Kommunerne får således snart et bedre grundlag for økonomisk styring samt planlægning og evaluering af den kommunale sundhedsindsats

KØS samler information fra kommunale omsorgs- og arbejdsmarkedsdata samt regionale sundhedsdata. Med KØS får kommunerne således mulighed for at lave en række relevante tværgående analyser, for eksempel sammenligning af genindlæggelser for borgere på to forskellige plejehjem i kommunen eller sammenligning af forbruget af ydelser i det regionale sundhedsvæsen for en gruppe af sygedagpengemodtagere før og efter, de har modtaget en kommunal sundhedsindsats.

Behov for et bedre datagrundlag
Siden indførslen af kommunal medfinansiering har Sundhedsstyrelsen stillet informations- og afregningssystemet eSundhed til rådighed for kommuner og regioner. eSundhed formidler og afregner den kommunale medfinansiering og finansiering af sundhedsområdet.

Herudover indeholder systemet informationer om den aktivitet, der ligger bag de økonomiske opgørelser. Denne information kan kommunerne bringe i anvendelse gennem eSundheds analyseværktøj, der giver mulighed for at udarbejde en relativt detaljeret analyse af betalingsstrømmene.

Skriv hvad du søger