Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2008

To biblioteker i ét

Kombi-bibliotek giver fordele for både skole og borgere

Når borgerne i Ullerslev i Nyborg Kommune skal låne bøger, går de hen på skolebiblioteket på Ullerslev Centralskole. Og skolebørnene tilbringer tit deres frikvarter på folkebiblioteket. Skolebibliotek og folkebibliotek er nemlig lagt sammen til et såkaldt kombi-bibliotek eller, som bibliotekschef Birgitte Haugbøl foretrækker det, et integreret bibliotek.

For borgerne betyder det længere åbningstid, fordi de nu kan gå på biblioteket om formiddagen, hvor folkebiblioteket før i tiden var lukket. For skolen betyder det adgang til mange flere bøger, end et skolebibliotek ellers råder over.

Birgitte Haugbøl fortæller, at en skolebibliotekar i begyndelsen omtalte kombiløsningen som et tvangsægteskab. Et års tid efter havde det alligevel udviklet sig til kærlighed, fortalte han senere.

Skriv hvad du søger