Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2008

Mindre sygefravær i kommunen

tekst kommunaldirektør Bent Peter Larsen, Randers Kommune, og direktør Jonatan Schloss, Falck Healthcare

Næsten alle kommuner kæmper med at nedbringe sygefraværet blandt sine ansatte. Sygefraværet i den kommunale sektor er højt – typisk mellem 15 og 20 dage pr. ansat pr. år svarende til cirka 5-6 procent.

Konsekvenserne af et så højt sygefravær er kendte: Udgifterne til vikarer, overarbejde og sygedagpenge stiger og stiger; penge der kun kan hentes fra besparelser på servicen til borgerne.

Når læreren er syg, står den på vikarer og kopiarksundervisning. Når SOSU-assistenten er syg, må de ældre endnu en gang lukke et fremmed ansigt ind i deres hjem. De medarbejdere, som møder på arbejde, skal løbe stærkere, når deres kollega er syg. Og for den sygemeldte gælder, at risikoen for at blive afskediget og i værste fald helt ryge ud af arbejdsmarkedet stiger for hver sygedag.

De fleste kommunaldirektører kan sikkert genkalde sig adskillige fejlslagne sygefraværsprojekter, der enten førte til, at sygefraværet steg endnu mere, eller at et kortvarigt fald i sygefraværet forsvandt, når først nyhedsværdien var gået af projektet.

LÆS OGSÅ Brug sygedagpengene til at få borgerne tilbage i arbejde

Randers Kommune besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008, at sygefraværet skulle reduceres. Som konsekvens indledte kommunen i december 2007 et samarbejde med Falck Healthcare om at reducere sygefraværet i perioden 2008-2009.

Kontrakten er baseret på en økonomisk incitamentsmodel, så kommunens betaling til Falck Healthcare afhænger af, hvor meget sygefraværsprocenten falder med. Det vil sige, et stort fald i sygefraværet giver store besparelser for Randers Kommune på udgifterne til overarbejde, vikarer og sygedagpenge og giver en stor indtjening til Falck Healthcare. Og omvendt hvis sygefraværet skulle vise sig kun at falde en smule. Begge parter er enige om, at modellen giver en sund gensidig interesse i at gøre en ekstra indsats for at reducere sygefraværet.

Hvordan er det så gået her ni måneder efter samarbejdet blev indledt? I al sin enkelthed – godt!

Sygefraværet i Randers Kommune lå i januar på cirka syv procent og faldt de første måneder ret voldsomt ned til cirka tre procent i april, hvor det har ligget lige siden. Dermed ligger Randers Kommune nu formentligt blandt de kommuner i Danmark, som har det allerlaveste sygefravær. Kunsten er nu at fastholde sygefraværet på det lave niveau i resten af projektperioden og derefter permanent.

LÆS OGSÅ Kære Claus Hjort Frederiksen

Indholdet i samarbejdet mellem Randers Kommune og Falck Healthcare er baseret på en partnerskabsmodel med flere elementer:

Falck Healthcare gennemførte ved samarbejdets start en analyse af sygefraværssituationen i kommunen. Analysen så på omfang og omkostninger forbundet med sygefravær, praksis i de decentrale enheder med hensyn til sygemeldingsprocedurer, hvad man gjorde for at få de sygemeldte tilbage i arbejde, forebyggende tiltag, kultur, ledelse, sygefraværsstatistik m.v. Analysen mundede ud i anbefalinger, som kommunen skal gennemføre for at bryde sygefraværsfødekæden.

Falck Healthcare gennemfører nu udredninger af de langtidssygemeldte og dem med hyppigt gentagen korttidssygefravær. Det sker via sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og læger. Udredningerne resulterer i handlingsplaner, der fører til sygefraværets ophør.

Der er etableret en fælles projektledelse og styregruppe, som holder snor i både, hvad kommunen gør, og hvad Falck Health-care bidrager med i forhold til at reducere sygefraværet. Kommunaldirektøren er formand. Jobcenterchefen, sundhedschefen og personalechefen sidder der også. Endvidere er der tillidsrepræsentanter og repræsentanter for Falck Healthcare.

LÆS OGSÅ Sygefravær! Hvad skal det egentligt ses i forhold til?

Metoden kan også bruges af andre kommuner end Randers. Den har været brugt i Sverige med succes siden 2005, og nu også i Danmark. Det, den fordrer, er en dedikeret direktion, som stiller sig i spidsen for indsatsen. Og en direktion, der har mod på at veksle de mange eksisterende udgifter til vikarer, overarbejde og sygedagpenge til en målrettet indsats i forhold til at reducere sygefraværet og forøge servicen til borgerne. Endeligt er det også helt afgørende med positive og dedikerede tillidsrepræsentanter, som bakker op om indsatsen overfor sygefravær.

Randers Kommune forventer årlige besparelser i niveauet 20-25 millioner kroner til vikarer, overarbejde og sygedagpenge som følge af det lavere sygefravær. Penge der er hårdt brug for i en tid med skattestop, serviceloft og store forventninger fra borgerne til den kommunale service.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Mindre sygefravær i kommunen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger