Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2008

Biblioteksnoter

Facebook
Morsø Folkebibliotek er kommet på Facebook. Biblioteket vil lægge billeder og video fra dets arrangementer ind på Facebook og lægge op til debat om forskellige biblioteks-relevante emner.

Chip
Hørsholm Bibliotek går over til chip-baseret selvbetjeningsudstyr. Personalet er i færd med at sætte chip i de omkring 200.000 materialer.

Integration
Syv af Københavns Kommunes Biblioteker har startet integrationsprojektet Sprogporten. Det handler om at styrke børns sprogstimulering og foregår i boligområder og i samarbejde med skoler og sundhedsplejersker.

Skriv hvad du søger