Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2008

Analyse: Skyd genvej med e-læring

E-læring giver mulighed for, at kommunerne kan få langt flere medarbejdere på kursus for en billig penge med mindre tidsforbrug og bedre resultater. Derfor er e-læring en genvej til mere og bedre efteruddannelse
tekst Jens Hornemann, direktør i COK og Mikkel Haarder, Centerchef i KL’s center for kompetenceudvikling og personalepolitik

Der er brug for at finde nye og flere veje til at give medarbejderne i kommunerne mere og bedre efteruddannelse. De opgaver, kommunerne løser, er i konstant forandring. Hvis kvaliteten i opgaveløsningen skal bevares og forbedres, skal medarbejdernes viden hele tiden opdateres.

Derfor vil COK og KL tilbyde e-læring til kommunerne fra 2009. E-læring er ikke nyt. Men nu er de tekniske værktøjer til stede, som gør det muligt at lave gode kurser med et rimeligt forbrug af tid og penge til produktionen. Derfor er KL og COK nu gået ind i arbejdet med e-læring.

E-læring skal ses som et supplement til den traditionelle undervisning. Deltageren får mulighed for mere individuel forberedelse og gennemførelse af undervisningen.

Et kursus med e-læring kan foregå på to måder:

LÆS OGSÅ Lokale frihedsgrader og praksisrettet undervisning skal løse ungeudfordringen
  • Enten ved at personen på egen hånd tager kurset, når det passer tidsmæssigt.
  • Eller ved blended læring, som er en kombination mellem egen læring ved hjælp af it og fremmøde, hvor kursisten møder læreren og de andre deltagere. Læreren kan desuden have kontakt med kursisterne før, under og efter kurset. Det er fx muligt at have chatrooms og have løbende dialog med hinanden og læreren.

Prisen for kurser reduceres, da der ikke i samme omfang som tidligere skal betales for transport, transporttid, lokaler, forplejning og overnatninger.

Hastighed og omfang af læring kan øges
Både for medarbejderne og for arbejdspladsen kan e-læring være med til at skabe grobund for, at der sker efteruddannelse i et større omfang.

Udbydere af uddannelser og kommunerne bør bruge de tekniske muligheder, der findes, til at skabe uddannelse, hvor læring støttes af it. Derfor er KL og COK gået i gang med at udvikle kurser med e-læring. E-læring vil fremover være med i værktøjskassen, når der tilbydes kurser og anden formidling.

Uddannelsesudbydere og kommuner bør fuldt ud udnytte de tekniske muligheder, der er for uddannelse, hvor læring støttes af it.

LÆS OGSÅ Kort nyt
FOR ABONNENTER

Fordelen ved e-læring er, at uddannelsen bliver fleksibel. Den kan gennemføres dér, hvor medarbejderen befinder sig, når medarbejderen har tid og på et niveau, som passer til medarbejderens viden. Derfor er det et tilbud om læring, som passer ind i en travl hverdag til forskellige typer job i kommunerne.

Andre medarbejdere i målgruppen
Der er brug for at udvide målgruppen, der kommer på kursus. Med e-læring er det for eksempel oplagt at inddrage læsesvage medarbejdere, som lettere kan få efteruddannelse, der passer til den enkelte.

Da prisen for kurser kan nedsættes, og kurser kan tages i små bidder, vil langt flere end tidligere kunne komme på kursus. Ledere i driften og frontmedarbejdere får også bedre mulighed for at deltage.

Flere veje til læring
Der er forskel på mennesker og derfor også på, hvordan den enkelte lærer bedst muligt. En af styrkerne ved e-læring er, at flere læringsstile kan bruges på en gang. E-læring kan tilpasses den enkelte deltagers måde at lære på. Det er dokumenteret, at e-læring kan give bedre kvalitet, da indlæring kan foregå i eget tempo.

LÆS OGSÅ Ny aftale skal sikre flere sosu-lærepladser

Der er også mulighed for at teste, hvor meget deltageren har lært undervejs og benytte sig af virkemidler på andre måder end traditionel undervisning. Der er mulighed for at bruge video, tale, tests, rollespil eller træning i at bruge værktøjer, som kan kombineres på en unik måde. Kurserne kan varieres i tid, fra få minutter til længerevarende forløb.

Undervisning kan i højere grad følges, når der er brug for det. Normalt vil der gå lang tid, fra medarbejderen har behov for et kursus, til der er mulighed for at komme af sted. Derimod kan et kursus med e-læring leveres hurtigt.

Flere former for teknologi kan bruges. E-læring kan ske via internet, intranet, mobiltelefoner og håndholdte enheder. Det betyder, at e-læring ikke kun kan bruges bestemte steder, men også i marken, mens et arbejde bliver udført. It- og Telestyrelsen har allerede gennemført vellykkede tests i nogle kommuner med håndholdte enheder for SOSU-personale og GPS-enheder i det grønne område.

Pilotforsøg
I 2008 har KL og COK sammen iværksat kurser med e-læring. Formålet er blandt andet at vurdere:

LÆS OGSÅ It-gigant investerer halv million i uddannelse af lærere og pædagoger i Odense
  • hvordan e-læring bedst muligt kan integreres i det nuværende kursusudbud
  • hvilke styrker og svagheder e-læring har i forhold til traditionel læring
  • hvordan der kan skabes nye former for kurser.

Der produceres fem pilotkurser. Fire kurser testes i 15 udvalgte kommuner. Et af kurserne understøtter for eksempel handicappede i deres rolle som arbejdsgiver, når de selv ansætter deres hjælpere. Testpersonerne hjælper med at evaluere forsøgene. Hele projektet bliver evalueret i slutningen af 2008. COK vil fra 2009 have kurser med e-læring på hylden, hvor blandt andre KL leverer indholdet.

Samarbejde med kommunerne
Det fortsatte arbejde med at udvikle produkter med e-læring vil ske sammen med kommunerne.

Hensigten er, at der kan udvikles skræddersyede tilbud om at designe kurser til og i samarbejde med kommunerne. Kurser som kan bruges til:

  • at matche kommunernes behov for efteruddannelse
  • intern træning og efteruddannelse i egen kommune
  • læring sammen med andre, som veksler mellem e-læring og fremmøde på kurser
  • længere uddannelser, hvor en del foregår hjemmefra, og eksamen kan tages via e-læring.

Faktaboks

LÆS OGSÅ Esbjerg kobler humor og digitalisering

Hvad er e-læring
Kompetenceudvikling, som understøttes af it- og kommunikationsteknologi. Helt eller delvist alternativ til traditionelle undervisningsformer

Muligheder med e-læring
Billigere kurser, flere på kursus, samme viden til geografisk spredte medarbejdere, nye målgrupper (for eksempel læsesvage), medarbejdere i marken (for eksempel SOSU, Vej og Park), integrere træning med det daglige arbejde, mere spændende kurser og større videndeling.

KL’s og COK’s pilotkurser med e-læring
Kursus for frontpersonale i borgerservice. Et kursus for borgerservice, som skal ruste medarbejdere med borgerbetjening til at vise borgeren vej i de digitale kanaler. Deltageren vil gennemgå scenarier med borgerhenvendelser, hvor der stilles en række opgaver i at vejlede borgeren over på de digitale kanaler, så borgerne kan betjene sig selv.

Den handicappede som arbejdsgiver, servicelovens § 96
Gennemgang af regler og forpligtelser den handicappede har, når der ansættes handicaphjælpere. Formålet er at skabe overblik over reglerne, så problemer kan undgås. Desuden gives et indblik i håndtering af konflikter. Der tages udgangspunkt i, hvilke opgaver en hjælper kan varetage.

LÆS OGSÅ Top-eksperter skal gøre ledige mere digitale

Kommunomforløb – om dokumentation
Et specialefag på kommunom. Der satses på at afprøve forløbet i 2008, med skift mellem e-læring og fysisk fremmøde i forløbet, som skal afsluttes med en eksamen.

KL Emnesystematik og enkeltsagsprincippet (KL-journalplan)
Digitaliseringen af sagshåndteringen i kommunerne betyder, at nye medarbejdergrupper selv opretter og fremsøger sager. Udfordringen er at sikre, at den viden og dokumentation, der er indeholdt i sager, lagres korrekt på hylderne i forvaltningsarkivet. KL Emnesystematik er et redskab til dette. På kurset introduceres man til KL’s Emnesystematik og anvendelsen af enkeltsagsprincippet. Kurset er målrettet helt nye brugere.

Tegn og forstå en kommunes arbejdsgange
På kurset lærer man om, hvordan man skal tegne sine arbejdsgange. Kursets deltagere bliver i stand til at tegne, læse og forstå de arbejdsgange, der findes i KL’s arbejdsgangsbank. Der gives eksempler på gode arbejdsgange inden for en kommunes fagområder og fokusområder i øvrigt.

Emneord
COK, Analyse, It, KL, Uddannelse

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Analyse: skyd genvej med e-læring Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger