Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2008

Brugere skal udvikle nye velfærdsydelser

Nye serviceydelser specifikt rettet mod forskellige grupper af borgere. Det bliver en af udfordringerne for kommunerne i fremtiden. Tre kommuner er i gang med at skabe en model til såkaldt brugerdreven innovation
tekst Rudi Holm

Medarbejdere og borgere skal inddrages langt mere aktivt, når kommunerne udvikler nye velfærdsydelser, således at de kan rette sig præcist mod brugerne. Sådan lyder tanken bag seks pilotprojekter i Haderslev, Århus og Odense kommuner, hvor der skal udvikles en model til at gøre det mere enkelt for kommunerne at komme i gang med såkaldt brugerdreven innovation.

– De seneste par år har flere kommuner fået øje for det potentiale, der ligger i at inddrage medarbejdere og borgere mere aktivt i de kommunale innovationsprocesser. Men der er stadigvæk meget hokuspokus over begrebet brugerdreven innovation. Vi ønsker derfor at udvikle en model, der kan trække begrebet ned på jorden og sætte kød på visionen om at sætte brugerne i centrum, fortæller Zenia Stampe fra KL.

De seks pilotprojekter spænder fra områderne virksomhedsservice og sundhedspleje i Haderslev til madservice til henholdsvis undervægtige og overvægtige ældre i Århus.

Skriv hvad du søger