Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 24 / 2008

Finansierings- og udligningsreformen presser budgettet i favrskov kommune

Favrskov Kommune mister 60 millioner kroner i 2009 på grund af finansierings- og udligningsreformen
tekst Lars Clement

Nye beregninger har vist, at Favrskov Kommune siden 2007 har mistet mange flere penge på grund af finansierings- og udligningsreformen end de 14 millioner kroner, som Indenrigsministeriet havde beregnet forud for finansieringsreformen. Tabet vokser år for år, og i overslagsårene forventes beløbet at stige med yderligere 20 millioner kroner årligt.

I 2009 er det samlede tab for Favrskov Kommune nu 60 millioner kroner. Det kan mærkes i et bruttobudget på 2,0 milliarder kroner, som samtidig er under et voksende demografisk betinget pres, da Favrskov Kommune er en af de kommuner i landet med størst befolkningstilvækst. I alt er der tale om beløb, der ville kunne få kommunens budget for 2009 i balance.

Søger puljepenge
Favrskov Kommune har søgt om 40 millioner kroner fra Velfærdsministeriets pulje på 150 millioner kroner, som vanskeligt stillede kommuner kan søge om at få del i.

Skriv hvad du søger