Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2008

Frivilligcentre frygter lukning

16 af landets frivilligcentre kan snart blive nødt til at dreje nøglen om. Der er ikke fundet en løsning på de finansieringsproblemer, der er opstået, efter at statens udviklingspulje til frivilligcentrene er udløbet

Frivilligcentre over hele landet går en usikker fremtid i møde. Mange kan nemlig ikke finde de fornødne penge til grunddriften af centrene, efter at midlerne fra satspuljen er sluppet op.

16 nyetablerede frivilligcentre er konkret lukningstruede, og flere andre bliver nødt til at nedskære deres aktiviteter, hvis der ikke snart findes en løsning.

I 2005 blev der afsat 49 millioner kroner til udviklingen af frivilligcentre til og med 2008, men når satspuljemidlerne ophører, efterlades et stort hul i kassen.

Skriv hvad du søger