Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2008

Analyse: Er vi kommet af med husmorafløser tænkningen?

Når vi i den kommende tid skal evaluere strukturreformens effekter på ældreområdet, er der god grund til samtidig at vurdere, om vi leverer den ydelse, som efterspørges, og om medarbejderne følger med, når der reformeres
tekst konsulentchef Chris Enrico Petersen og udviklingskonsulent Martha Højgård Pedersen, COK

Hvis vi skal tage udgangspunkt i overskriften til denne artikel, så vil det korte svar være: ”Måske”.

Og det rigtige svar vil være: ”Det har vi behov for at finde ud af”. Men vi skal se på behovet i en historisk sammenhæng og ikke forfalde til løsninger, der alene baseres på den seneste reform.

For at starte med det sidste, så må vi konstatere, at strukturreformen fortsat er så ny, at der af gode grunde endnu ikke er gennemført forskning og/eller undersøgelser af et omfang, der kan give politikere, ansatte og beslutningstagere i øvrigt et klart billede af reformens konsekvenser på ældreområdet. Omvendt synes relevansen for at få et sådant overblik at være åbenlys. Vi har med et velfærdsområde at gøre, der optager megen plads i de kommunale budgetter, og som alene af den grund vil blive sat til debat i de kommende budgetforhandlinger. Dertil kommer, at reformen var tiltænkt at skulle have direkte konsekvenser for udskrivning, genoptræning og uddannelse samt mere indirekte for udbredelsen af udlicitering og frit valg.

Kommunerne har derfor – ikke overraskende – i de sidste 18 måneder arbejdet mere eller mindre intenst på at finde de rigtige organisatoriske sammenhænge, nu hvor familien er forøget med populære navne som rehabilitering/genoptræning, borgerrettet forebyggelse, sundhedscentre, sundhedsaftaler og akkreditering. Der er ganske vist tale om ganske små søskende med navne lånt fra sygehussektoren, men det er trods alt ikke helt ukendte navne i kommunal sammenhæng. Familieforøgelsen har under alle  omstændigheder medført et behov for at se nærmere på, hvordan familielivet kan organiseres.

Skriv hvad du søger