Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2008

Brug sygedagpengene til at få borgerne tilbage i arbejde

tekst Morten Gjerskovs, formand for Roskilde Kommunes Abejdsmarkedsudvalg

Søren Hansen, som bor i Roskilde, har fået et problem med ryggen og ender med at komme på sygedagpenge. Arbejdsmarkedet er selvfølgelig interesseret i, at han vender tilbage hurtigst muligt. Søren Hansen har samme interesse – ikke mindst fordi han mister penge ved at være for lang tid væk. Problemet for Søren Hansen er, at han nu via egen læge er henvist til undersøgelse hos speciallæge, hvor der er mindst to måneders ventetid.

Efterfølgende bliver han henvist til scanning. Der er igen mindst to måneders ventetid. Han er derfor meget glad, da han efter mindst fire måneder får stillet en diagnose, og han kan gå i gang med at blive rask. Men til gengæld har Søren Hansen været til samtale hos sin sagsbehandler mindst hver fjerde uge, og han har også mindst hver fjerde uge fået tilsendt breve, opfølgnings-planer, lægeerklæringer, og senest har han fået udleveret et syv sider langt ressourceskema, som han skal udfylde og have med retur til sagsbehandleren!

Den gennemsnitlige behandling af en sygedagpengesag er i Roskilde Kommune, hvor jeg kommer fra, steget fra 8,3 uger til 9,1 uge. Fra 2006 til 2007 steg udgifterne med næsten 10 millioner kroner svarende til cirka 15 procent. Her i 2008 er udgifterne fortsat med at stige. Der er altså god grund til at overveje, hvad vi kan gøre for at afkorte den gennemsnitlige tid, det tager at behandle en sag. Løsningen er vel ligetil, kunne man mene. Vi kunne ansætte flere sagsbehandlere. Regnestykket er ganske enkelt, da én sagsbehandler typisk hurtigt vil kunne tjene sin løn ind igen, ved at sygemeldingsperioden forkortes.

Hvis det lykkes at nedsætte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med en uge, vil Roskilde Kommune kunne spare mindst 10,9 millioner kroner. Hvis det koster for eksempel fire millioner kroner at ansætte flere sagsbehandlere, er der stadig tale om en nettogevinst for kommunen på mindst 6,9 millioner kroner. Og så skal vi ikke glemme, at der også vil være tale om en gevinst for de sygemeldte, for virksomhederne og – ikke mindst – for staten, der i det her eksempel – uden udgifter – vil spare 10,9 millioner kroner. Problemet er, at hvis kommunen bruger flere penge til service, end staten tillader, risikerer kommunens tilskud fra staten at blive nedsat med et beløb svarende til overskridelsen.

LÆS OGSÅ Mindre sygefravær i kommunen

Ved at ansætte flere sagsbehandlere til en udgift på for eksempel fire millioner kroner risikerer vi, at vores bloktilskud bliver nedsat med et tilsvarende beløb. Det vil sige, at en indsats på fire millioner kroner kommer til at koste kommunen otte millioner. Staten straffer kommunerne, selvom regnestykket på alle måder er fornuftigt for alle involverede parter.

Lad os nu igen vende tilbage til Søren Hansen – han er fortsat sygemeldt og er nu blevet opsagt fra sit arbejde. Søren Hansen har fået tilbud om genoptræning hos fysioterapeut, men er p.t. ikke fuldt arbejdsdygtig. Han vil meget gerne i gang igen på deltid, men da han ikke har en arbejdsgiver, skal han være revalideringsberettiget, før vi kan tilbyde en aktivering/praktik. Søren Hansen må derfor fortsætte sin træning, til han er fuldt arbejdsdygtig og kan stille sig til rådighed for sit fag igen. I dag har kun sygemeldte, der er berettiget til revalidering, ret til tilbud. Det er ikke muligt at give tilbud om aktivering/praktik, mentor/støtteperson, kostvejledning, motion osv. Udgifter af den type er begrænset af statslige restriktioner. Lad os nu sige, at Søren Hansen ikke har haft ondt i ryggen, men i stedet er blevet ramt af en depression.

Også her sætter reglerne grænser for, hvad vi kan gøre. Havde vi en bredere mulighed for at give aktive tilbud efter beskæftigelsesloven, kunne vi give Søren Hansen tilbud om blandt andet samtaleterapi og dermed sikre, at han fortsat havde tæt kontakt til arbejdsgiveren og inden for kortere tid måske kunne genoptage arbejdet, eventuelt på deltid som start. De psykiske lidelser udgør i øvrigt nu over 1/3 af sygedagpengesagerne i min kommune. Min kommune er altså fanget af stramme statslige regler og restriktiv lovgivning på fire helt afgørende områder:

  • Vi er hindret i at bruge penge på at nedsætte sagsbehandlingstiden – og dermed spare samfundet for betydelige udgifter.
  • Vi kan ikke tilbyde aktive tilbud efter beskæftigelsesloven uden sygedagpengemodtagerne er revalideringsberettigede.
  • Vi skal bruge kostbar sagsbehandlingstid på opfyldelse af indholdsløse formkrav.
  • Vi kan ikke tilbyde den nødvendige behandling til borgere med psykiske problemer.

Jeg kan derfor kun opfordre ministeren til at komme i gang. Der bør handles nu, og ministeren har handlemulighederne. Alle – kommuner, stat og borgere – vil have gavn af forbedringer på disse områder.

LÆS OGSÅ Kære Claus Hjort Frederiksen

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Brug sygedagpengene til at få borgerne tilbage i arbejde Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger