Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2008

Revalidering kan betale sig

Ny undersøgelse dokumenterer, at kommunen får en kontant gevinst ved at revalidere blinde og svagsynede i et målrettet forløb. Den gennemsnitlige gevinst for undersøgelsens casepersoner er på knap to millioner kroner

Det kan godt betale sig for kommunerne at investere i revalidering af sine blinde og svagsynede borgere – også selvom det umiddelbart forekommer dyrt.

Det dokumenterer en undersøgelse fra Oxford Research A/S. Undersøgelsen har for seks blinde eller svagtseende case-personer sammenlignet det offentliges udgifter ved to forskellige scenarier: I det ene scenarium bliver personen revalideret i et målrettet uddannelsesforløb i den socialøkonomiske virksomhed Telehandelshuset og får derefter et ordinært eller et støttet job. I det andet scenarium fortsætter personen livet ud på sociale ydelser.

Personerne er uddannet i telemarketing eller i kundeservice/callcenter-arbejde. Den samfundsmæssige gevinst er mellem 800.000 kroner og knap seks millioner kroner for de seks casepersoner. Gennemsnitligt sparer det offentlige knap to millioner kroner pr. person. Den største besparelse får kommunerne, idet de får statsrefusion af løntilskuddet til flexjob. Kommunernes besparelse ligger mellem tre millioner kroner og 365.000 kroner for én person.

Skriv hvad du søger