Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2008

Analyse: Kommunal økonomistyring – hvor trykker skoen?

Økonomidirektører og -ansvarlige mener, det er økonomistyring, dokumentation og effektmåling, samt socialområdet, der opleves som de største udfordringer. Institutionsledere i kommunerne peger på decentralisering og tilpasningerne efter kommunalreformen, viser KREVI-analyse
tekst Tim Jeppesen, direktør i KREVI

Det er hverken uansvarlige politikere, upræcis budgetlægning eller statslige puljer, der volder de største udfordringer på økonomikontorerne i de danske kommuner. Faktisk er det, ifølge økonomidirektører og økonomiansvarlige fra fagforvaltninger, aktivitetsbaseret økonomistyring, dokumentation og effektmåling, samt socialområdet, der opleves som de største udfordringer for den kommunale økonomistyring. Spørger man institutionsledere i kommunerne, er det særligt overvejelser om decentralisering og tilpasningerne efter kommunalreformen, der aktuelt er udfordrende.

KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) har gennemført en analyse af udfordringer for kommunal økonomistyring. Formålet med undersøgelsen har været at få et overblik over de vigtigste aktuelle udfordringer. I en af undersøgelsens hoveddele bad vi derfor økonomidirektører og økonomiansvarlige fra fagforvaltninger prioritere imellem 20 konkrete udfordringer for økonomistyring.

De svære takster
Resultatet blev, at opgaverne knyttet til aktivitetsbaseret økonomistyring samlet set blev vurderet som den vigtigste udfordring. Udspringet for udfordringen er, at der de seneste år i voksende grad er indført aktivitetsbaseret økonomistyring på en række serviceområder, eksempelvis på socialområdet, forsyningsområdet og ældreområdet.

Skriv hvad du søger