Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2008

Analyse: De neonrøde sygedagpengetal

De kommunale udgifter til sygedagpenge er steget markant. Som indspil til regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet har KL fremsat 13 forsalg til, hvordan udviklingen kan vendes
tekst konsulent Camilla Treldal Jørgensen, KL’s kontor for Beskæftigelse og Integration

Der er et tal i det kommunale regnskab, der siden 2005 har lyst med et ikke særligt flatterende neonrødt skær. Det er udgifterne til sygedagpenge, der i næsten alle kommuner er steget markant. Den samlede udbetaling af sygedagpenge løb i 2007 op i 14 milliarder kroner. Det er en stigning på 14,2 procent i forhold til 2006. De kommunale udgifter alene udgør cirka 6,8 milliarder kroner.

Bag disse tal var der 468.000 personer, der i 2007 modtog sygedagpenge i en eller flere perioder. Det er faktisk kun en stigning på 10.000 personer i forhold til året før. Så det er ikke så meget antallet af syge, der giver de store udslag. Det er længden af sygedagpengeperioderne, der giver de blinkende neonrøde tal på den kommunale bundlinje. For vi er syge i længere tid. I gennemsnit udbetalte kommunerne sygedagpenge i 73 dage i 2007, hvor den gennemsnitlige periode var 67 dage i 2006.

I en tid med mangel på arbejdskraft er det en udvikling, der har trukket store overskrifter i mange aviser. Når man følger den offentlige debat, får man nogle gange indtryk af, at det er kommunernes skyld. Nærmere bestemt er det jobcentrenes sygedagpengeafdelinger, der er skurkene, fordi de ikke gør deres arbejde ordentligt.

Skriv hvad du søger