Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2008

Odder udliciterer lønopgaven

Mangel på kvalificeret personale får Odder Kommune til at slippe lønudbetalingen til medarbejderne. Opgaven vil i de næste fire år blive varetaget af KMD
tekst Rudi Holm

Rekrutteringsproblemer fører nu til, at Odder Kommune udliciterer sin lønopgave til KMD. Mod slutningen af april modtager medarbejderne den sidste kommunalt udarbejdede lønseddel.

– Når vi tager dette skridt, er det hverken for at spare penge, eller fordi vores medarbejdere ikke er gode nok. Men vi har i de senere år set, at det bliver stadig sværere at rekruttere nye medarbejdere med de nødvendige erfaringer og kvalifikationer – og for at sikre stabilitet og fortsat høj kvalitet på området har vi valgt at udlicitere opgaven, siger kommunaldirektør Jesper Hjort. Odder Kommune sparer 100.000 kroner om året på udliciteringen, men Jesper Hjort understreger, at det er så lille et tal, at det ikke i sig selv kan begrunde udliciteringen.

– Vi havde gerne set en større besparelse, men resultatet af vores udbud fortæller vel netop, at vi selv har været lige så effektive som de private udbydere. Vi frygter blot, at vi ikke kan blive ved med at være det og vil gerne have mulighed for at koncentrere os om vore kerneopgaver, siger Jesper Hjort.

Skriv hvad du søger