Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2008

KL mener: Ugennemtænkt anlægsindgreb

tekst KL

Kommunerne skal straffes, hvis deres udgifter i regnskaberne for 2008 er højere end budgettet. Det har et flertal i Folketinget besluttet, og velfærdsministeren har netop fremsat lovforslag herom. Der indføres sanktioner både for serviceudgifterne og for bruttoanlægsudgifterne.

Regeringen havde antydet et indgreb over for driftsbudgetterne, men anlægsindgrebet var en kæmpe overraskelse. Der indgik ikke nogen anlægsramme i økonomiaftalen. Derfor er det uacceptabelt at komme efter kommunerne nu. Det er ikke begrundet, hvorfor man laver anlægsindgrebet. Der er ikke noget i konjunktursituationen, der taler for det. Der er væsentligt mindre pres i bygge- og anlægsbranchen nu. Det ses tydeligt i Danmarks Statistiks tal, og der er ikke udsigt til, at situationen ændrer sig. Og hvis regeringen ikke tror på KL, kan de jo spørge i Dansk Byggeri.

Hvis regeringen på trods af disse forhold mener, at der er behov for at dæmpe aktiviteten, er der en lang tradition for, at kommunerne gennem aftalesystemet følger henstillinger om at dæmpe eller forstærke anlægsaktiviteten, når konjunkturerne taler herfor. Nu får ministeren i stedet fyldt skrivebordet med dispensationsansøgninger til anlægsprojekter, der er åbenlyst velbegrundede, og som befolkningen rundt om i kommunerne er stillet i udsigt. Det kan undre, at regeringen vil påføre sig selv dette bureaukrati og ødelægge kommunernes planlægning.

Nogle anlægsudgifter er dog ikke omfattet af indgrebet, for eksempel forsyningsvirksomhed, jordkøb og ældreboliger/servicearealer. Men ellers er der ingen kære mor. Hvis kommunerne for eksempel skulle finde på at investere i energibesparende foranstaltninger, skal de tænke sig om en ekstra gang. Det kunne ellers være et fint bidrag til at nedbringe CO2-udslippet. Regeringen er som bekendt værter for det store Klimatopmøde til næste år.

LÆS OGSÅ Arbejdet med at tilpasse affaldsenergien er i gang

Regeringen har profileret sig af sin Kvalitetsfond, hvor kommuner og regioner skal have tilført 50 milliarder kroner ekstra over en årrække til at forbedre deres bygninger m.m. Så der skal åbenbart deles penge ud med den ene hånd og øretæver med den anden!

Anlægsindgrebet forudsætter, at der er sammenhæng mellem budget og regnskab. Men det er inkommensurable størrelser ligesom æbler og pærer. En stor del af de anlægsudgifter, der optræder i regnskaberne i et givet år, figurerer slet ikke på budgettet det samme år, men er overført fra tidligere år. Ministeren vil give sig selv en dispensationsadgang, hvor der kan rettes på de værste misforhold. Men kommunerne har mere behov for stabil planlægning end at modtage nådsensbrød fra en ministeriel embedsmand.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kl mener: ugennemtænkt anlægsindgreb Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger