Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2008

Vælgerne har fået kvinder nok

Halvdelen af danskerne er kvinder, men kvinderne optager kun en fjerdedel af taburetterne i kommunalbestyrelserne. Kønsfordelingen i byrådssalene afspejler den generelle mangel på ligestilling i resten af samfundet, mener kommunalforskeren Ulrik Kjær

Jublen var stor, da kvinderne for første gang gik til de kommunale stemmeurner 12. marts 1909. Men da valgresultatet lå klart, faldt humøret et par grader. Kun én procent af de valgte var kvinder, og der var ikke bare tale om begyndervanskeligheder. Her knap hundrede år efter det første valg er kvinderne stadig i mindretal på den kommunalpolitiske scene, og ifølge lektor Ulrik Kjær fra Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet tyder intet på, at det vil ændre sig. 

– Det ser ud som om, antallet af kvinder har fundet sig et naturligt leje. Spørgsmålet om kvindernes deltagelse i kommunalpolitik står ikke længere højt på dagsordenen, konstaterer han.

Sådan har det ikke altid været. I halvfjerdserne stillede kvindebevægelsen skarpt på kravet om ligestilling mellem kønnene. Ligheden skulle ikke kun gælde i familien og på arbejdsmarkedet, den skulle også indføres på den politiske scene, og slagord som ”Stem personligt på en kvinde” blev hver kvindes eje.

Skriv hvad du søger