Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2008

KL: Alkohol-døgnpladser ud af satspuljen

Fripladsordningen for døgnbehandling af alkoholikere er en irrationel måde at bruge ressourcer på, mener centerleder. Både han og KL ser hellere beløbet overført til kommunernes bloktilskud. Det vil give en mere effektiv alkoholbehandling, mener han

De 32,7 millioner kroner kroner, som årets satspulje på sundhedsområde har afsat til døgnbehandling af alkoholikere, kunne bruges mere effektivt, hvis kommunerne selv fik råderet over beløbet. Det mener centerleder Kristian Jeppesen, Center for socialt udsatte i Horsens Kommune.

I dag finansieres døgnbehandling af alkoholikere ved en fripladsordning på satspuljemidlerne. Pengene går direkte til behandlingsinstitutionerne, mod at de stiller et antal pladser gratis til rådighed for kommunerne. Denne ordning har eksisteret siden 2001, og den har ført til, at amterne ikke har fået tilført penge til denne døgnbehandling. En situation, som kommunerne nu har arvet.

Situationen usikker
Situationen i år har været særlig usikker, idet fripladsordningen egentlig var nedlagt med udgangen af 2007. Først sent i forløbet blev der fundet nogle opsparede midler, der kunne overføres til fripladsordningen, der dermed lever videre endnu et år.

Skriv hvad du søger