Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2008

Naturfagene skal vende blikket udad

En national strategi for undervisning i natur, teknik og sundhed er undervejs og vil komme senere på året. Strategien skal skabe sammenhæng i undervisningen, og et af elementerne bliver at inddrage eksterne aktører
tekst Rudi Holm

Kommuner og folkeskoler skal i højere grad vende blikket mod eksterne aktører for at styrke undervisningen i naturfag. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet. Arbejdsgruppen løftede for nylig lidt af sløret for, hvad en ny national strategi for natur, teknik og sundhed vil indeholde.

 – Rapporten formulerer et bud på en strategi, der skal skabe sammenhæng i undervisningen i natur, teknik og sundhed i hele uddannelseskæden. Et vigtigt element er at inddrage også de mange eksterne aktører som museer, sciencecentre samt offentlige og private virksomheder på koordineret vis.

Et fælles løft forudsætter en fælles forståelse hos de offentlige myndigheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, sagde arbejdsgruppens formand, professor Nils O. Andersen, Københavns Universitet. Rapporten anbefaler blandt andet også et efteruddannelsesprogram for grundskolelærere, kommunale naturfagsstrategier senest i 2010 og at gøre natur, teknik og sundhed til et indsatsområde i de kommunale kvalitetsrapporter.

Skriv hvad du søger