Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2008

Analyse: It og digitalisering er en topledelsesopgave

Borgerne stiller krav til kommunen om sammenhængende service. Den kommunale administration er udfordret af krav om større kvalitet, effektivitet og dokumentation. Når digitalisering bliver et svar på disse udfordringer, så er digital ledelse en strategisk disciplin, som topledere i kommuner må kunne håndtere
tekst bac.scient.pol Marianne Marker og chefkonsulent Jytte Møller Christensen, KL’s Center for Borgerbetjening og It-politik

Udfordringerne for den kommunale topleder handler om at skabe en sammenhæng i en sektoriseret kommunal forvaltning. Topledelse skal sikre det tværgående hensyn og derved undgå de negative konsekvenser af sektorisering, som for eksempel manglende informationssammenhæng mellem social og sundhed. Det er ikke længere nok kun at være leder for sit eget område.

Når borgerne stiller krav om sammenhængende forvaltning, stiller det også krav til en sammenhængende it-anvendelse. Derfor skal digital topledelse kunne se den kommunale forvaltning på tværs og have blik for de gensidige afhængigheder. For at kunne understøtte den tværgående forvaltning skal toplederen kunne medvirke til at træffe tværgående beslutninger.

Dette udfordrer den hierarkiske beslutningsstruktur, hvor enhver forvaltningschef belønnes for at sikre sit eget område. Digital topledelse handler om at se arbejdsgange og it-understøttelsen i den store sammenhæng – og træffe de nødvendige beslutninger. Men hvordan sikres en incitamentsstruktur, der understøtter dette? Digital topledelse skal endeligt sikre, at koordinering medtænkes, når der vælges it-understøttelse.

Skriv hvad du søger