Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2008

Utilpassede unge

tekst byrådsmedlem Ahmet Degirmenci (S), familierådgiver, Ishøj kommune

Jeg har læst to artikler i ”Nyhedsmagasinet Danske Kommuner” (nr.3 og 4) af næstformand i Socialpædagogernes Landsforening og chefpolitiinspektøren i Fyns politi om utilpassede unge, hvor de skriver om de unges problemer. Der er mange holdninger og meninger om, hvad der skal gøres ved disse unge. Jeg er enig i udtalelserne i de to artikler, men jeg mener ikke, at det er nok blot at tale om de unges uhensigtsmæssige adfærd. Når de udviser denne adfærd, er det et tegn på, at der er noget i deres liv, som ikke fungerer.

Det kan være på familiefronten, i skolen eller i fritiden. Jeg stiller mig ikke til dommer over, på hvilket område der er noget galt, men jeg vil tale ud fra mine erfaringer som familierådgiver igennem mange år og sige, at unge mennesker, uanset om de er etniske eller danske, i deres natur er samarbejdsvillige, og de vil på ingen måde være destruktive.

Jeg vil komme med et konkret forslag til, hvad man kan gøre for at forebygge, at der opstår utilpassede unge.

1. Allerede i småbørnsalderen bør vi have fokus på forebyggende arbejde, det vil sige lytte til, hvad de forskellige professionelle i børnehave og skole siger, og stille op med en indsats, inden det udvikler sig til noget, som vi har svært ved at magte.

LÆS OGSÅ Vi har ikke tiden

2. Tæt samarbejde med alle de forskellige pædagogiske institutioner og om muligt også forskellige foreninger, hvor vi i samarbejde med de professionelle kan håndtere konflikterne hurtigt, inden de udvikler sig til mere, som både pædagogisk og økonomisk har alvorlige konsekvenser for forvaltningerne og ikke mindst for familierne.

3. Mere målrettet pædagogisk indsats. Det vil sige, at hvis vi skal nå nogle resultater i forhold til de utilpassede unge, så vil jeg helt klart pege på, at der fra forvaltningerne og fra pædagogiske institutioner bliver udarbejdet nogle konkrete handleplaner, individuelt eller i grupper, hvor man forpligter sig til en bestemt indsats i forhold til de konkrete unge. Hvis man ikke har konkrete mål eller handleplaner, så bliver vores indsats kun til snak uden konkret handling.

Når man ansætter professionelle i forhold til disse utilpassede unge, så skal det være fagligt kompetente personer, der kan tage hånd om dem. Utilpassede unges problemer er ikke enkle eller ukomplicerede, og for at man kan løse problemerne, så mener jeg, de punkter, som jeg her har nævnt, kunne kombineres med stor faglig kompetence.

Vi skal også tænke på, at der kan være andre forhold, som kan være med til at hjælpe de utilpassede unge med deres problemer – for eksempel at sætte fokus på deres familiesituation, hvor støtte i familien som en helhed vil være godt. De utilpassede unge er mange gange et symbol på noget, der ikke fungerer i familien. Derfor, når jeg peger på en handleplan, skal det i den sammenhæng undersøges, om der er andre problemer i familien. Og på et tidligt tidspunkt skal man arbejde ud fra en helhedsindsats, for eksempel børneopdragelse, uddannelse, arbejdsmæssige situation. Herved tror jeg, vi kan minimere nogle af de utilpassede unges problemer. Men det skal ikke forstås sådan, at vi kommer til at leve i et samfund uden utilpassede unge, det vil være utopi at tro. (Forkortet af redaktionen)

LÆS OGSÅ Drabet på en 19-årig mand er en utænkelig forbrydelse

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Utilpassede unge Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger