Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2008

Borgmesteren skal gribe taktstokken

Mere end halvdelen af kommunerne savner offensiv økonomistyring. Det viste en afstemning ved Kommunaløkonomisk Forum. Offensiv styring af økonomien kan give politisk handlefrihed og skabe råderum til strategiske initiativer. Borgmesteren har en afgørende rolle at spille, lød meldingen
tekst Rudi Holm

Da daværende borgmester Thorkild Simonsen (S) den 2. marts 1993 skubbede en håndskrevet seddel hen til sin stadsdirektør Poul-Erik Jensen, var det startskuddet til en benhård og kompromisløs styring af Århus Kommunes økonomi.

– Vi må standse alle (ordet ”alle” var understreget) tillægsbevillinger, fastslog Thorkild Simonsen i notatet.
Den nu forhenværende stadsdirektør viste for nylig en kopi af det 15 år gamle dekret på KL’s Kommunaløkonomiske Forum for at dokumentere, hvordan det med en klar markering fra øverste politiske hold var lykkedes at genrejse økonomien i landets næststørste by midt i 90’erne.

– Når regnskaberne skrider i mange kommuner, tyder det på, at de har en utilstrækkelig styringskultur. Den daglige styring skal være fair, præcis og benhård. Der skal ikke gives tillægsbevillinger, uden at der anvises tilsvarende besparelser. Men vigtigst af alt er de politiske holdninger og de politiske udmeldinger. Derfor var notatet fra Thorkild Simonsen en drøm for mig som administrator, fortalte Poul-Erik Jensen.

Skriv hvad du søger