Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2008

KØF: Offensiv eller defensiv økonomistyring?

Offensiv økonomistyring er fremadrettet og sikrer ved en løbende tilpasning kommunalbestyrelsens frihed til strategiske initiativer, mens den mere defensive er præget af økonomiske overraskelser og sidste øjebliks løsninger
tekst Poul-Erik Jensen, konsulent i Mercuri Urval, fhv. stadsdirektør i Århus Kommune

I sidste uge holdt KL’s Økonomiske Sekretariat ”Kommunaløkonomisk Forum” (KØF) i Odense Congress Center med deltagelse af omkring 650 borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale topembedsmænd.
Fhv. stadsdirektør i Århus Kommune, Poul-Erik Jensen, der var blandt oplægsholderne på konferencen, beskriver her nogle af sine anbefalinger til styring af den kommunale økonomi

Vi går sikkert alle i teorien ind for den offensive økonomistyring. Men mange vil måske nu tænke, at den offensive økonomistyring er umulig, fordi staten ved diktatoriske og altid nedskærende indgreb gør en langsigtet økonomisk planlægning til en umulighed. Hvis dette er rigtigt, så er der kun ét logisk svar: Nedlæg det kommunale selvstyre.
Men jeg mener ikke, at udsagnet er rigtigt.

Vel strammer staten hele tiden rammebetingelserne for kommunerne, men ser man på udviklingen over de sidste 10, 20 eller 30 år, så har der faktisk selv efter disse statslige stramninger stadig været muligheder for en betydelig vækst i den kommunale service og i de kommunale udgifter. Alle politikere – også kommunalpolitikere – er besjælet med ønsket om at gøre godt.

Skriv hvad du søger