Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2008

Hjem for at dø

tekst Tekst fra bogen ”Hverdagsfortællinger fra Hjemmeplejen”

Hjemmesygeplejersken Isabel får lørdag formiddag en opringning fra sygehuset. De forespørger, om hjemmeplejen har mulighed for at tage en meget syg borger hjem akut.

I weekenden er der altid minimal bemanding og ikke plads til yderligere plejekrævende besøg, og derfor er Isabel på nippet til at afvise. Noget i måden, der bliver spurgt på, gør, at hun alligevel spørger ind til begrundelsen.

Det viser sig, at borgeren er døende, og at han brændende ønsker at komme hjem i vante omgivelser og sige farvel blandt familie og venner. Isabel svarer, at hun vil forsøge at skabe muligheden og lover at svare hospitalet inden for en time.

Skriv hvad du søger