Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2008

Finansministeren strammer løkken

Effektiviseringer skal finansiere kvalitetsreformen, og regeringen vil styre kommunernes økonomi strammere med nye mekanismer. Og så skal budget 2008 holde, ellers går det ud over budget 2009, siger finansministeren

Regeringen står fast på, at kommunernes budget 2008 ikke skal genåbnes, men prisen er, at det skal holdes. Og skrider budgetterne i en grad, så økonomiaftalen mellem regeringen og KL ikke holder, så bliver der modregnet individuelt i bloktilskuddene til de kommuner, der er skyld i overskridelsen. Så kontant var finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Kommunaløkonomisk Forum i Odense. Finansministeren fremhævede desuden, at regeringen vil udvikle en række styringsmekanismer, der skal sikre, at den offentlige økonomi

– og herunder også kommunernes – ikke løber løbsk i 2008. Som en yderligere advarsel sagde finansministeren, at udgangspunktet for de økonomiske rammer i kommunernes budget 2009 bliver budget 2008 i sin nuværende form. Hvis kommunerne i årets løb overskrider det, så betyder det, at det økonomiske råderum for næste år bliver tilsvarende mindre.

 Også på flere andre områder var Lars Løkke Rasmussen meget kontant i sit budskab til forsamlingen. Kvalitetsreformen skal primært finansieres gennem effektiviseringer, synergieffekter i forlængelse af strukturreformen.

Skriv hvad du søger