Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2008

Mørke skyer over budget 2009

Selvom landets borgmestre anser 2008-budgettet som særlig vanskeligt, venter de fleste, at 2009-budgettet og også økonomiforhandlingerne bliver endnu sværere. Men der er samtidig massiv opbakning bag aftalesystemet, viser en rundspørge

Budget 2009 bliver sværere at få på plads end budget 2008, og selvom der er meget bred opbakning til det nuværende forhandlingssystem mellem KL og regeringen om de årlige økonomiaftaler, så tegner der sig et billede af en stor uligevægt mellem antallet af kommuner, der forventer at have behov for at hæve skatten i forhold til at sænke den. Det er nogle af konklusionerne af en undersøgelse, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget blandt alle landets 98 borgmestre for at tage temperaturen på kommunernes aktuelle økonomiske situation.

58 af dem har svaret. Ni procent af de borgmestre, der har svaret, forventer at få behov for at hæve skatten i 2009-budgettet, mens ingen venter at sænke skatten. Dette skisma mellem kollektive økonomiforhandlinger og individuelle skattefastsættelser peger i retning af, at de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen senere på året kan risikere at komme ind i den samme slags dødvande som i 2007, da aftalen blev sprængt med cirka 1,5 milliarder kroner, fordi 54 kommuner hævede skatten, mens kun fire kommuner sænkede den. At dømme efter finansministerens og den øvrige regerings umiddelbare reaktion var det formentlig kun valg-gong-gong’en, der dengang reddede kommunerne fra økonomiske repressalier.

Generelt viser Danske Kommuners undersøgelse, at 54 procent af borgmestrene mener, at økonomiforhandlingerne i år bliver mere problematiske end i fjor, mens 32 procent mener, at de bliver ligeså problematiske som sidste år. Kun 11 procent mener, at forhandlingerne bliver mindre problematiske end i 2007.

Skriv hvad du søger