Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2008

Utilpassede unges vold eksploderer

Mange nye og adskillige voldsepisoder i løbet af 2007 har sået tvivl om, hvorvidt kommunernes sociale indsats over for udsatte unge fungerer, som den skal. Men spørgsmålet er, om nogen af de voldelige og utilpassede unge simpelthen er uden for kommunernes rækkevidde

To mord begået af to utilpassede drenge på henholdsvis 14 og 15 år. Det var, hvad hele Danmark kunne læse om i aviserne i efteråret 2007. Begge drenge havde været i kontakt med den kommunale socialomsorg, men tilsyneladende fik ingen af dem den hjælp, de havde brug for.

På det seneste har drab og voldsepisoder med utilpassede unge fyldt meget i de danske medier. Det var også tilfældet i 2007. Her drejede det sig ikke kun om enkelte personer, der gik amok, men også om større grupper af unge, der lavede optøjer i en række belastede bydele.

En opgørelse, som Justitsministeriet lavede i december, viser, at antallet af voldsforbrydelser er steget kraftigt mellem 1996 og 2006. I 1996 blev 428 unge mellem 15 og 17 år dømt for vold, men i 2006 var det tal næsten tredoblet til 1221 voldsdomme.

Skriv hvad du søger